Als een verkooporder niet binnen 15 minuten wordt uitgevoerd dan wordt deze geannuleerd. We moeten binnen die 15 minuten minstens één bevestiging op de blockchain hebben. 

Bij een annulering worden de coins automatisch teruggezonden naar het door u ingevoerde retour-adres. 

Een veel voorkomende reden voor het verlopen van orders is dat klanten niet voldoende coins toesturen terwijl zij denken dit wel gedaan te hebben.
Wat er vaak is gebeurd is dat er geen rekening is gehouden met de fees voor het versturen van coins.
Bij het versturen van uw coins vanuit uw wallet worden namelijk fees in rekening gebracht. Wij raden altijd aan om rekening te houden met deze fees bij de verkoop van uw coins. U kunt dit bijvoorbeeld doen door meer te versturen dan u aangeeft te willen verkopen. Het overschot dat wij ontvangen zullen wij naar uw wallet terugsturen.

Vaak wordt er in uw wallet wel aangegeven wat de fees zijn wanneer u coins gaat versturen. 

Zie bijvoorbeeld deze wallet die aangeeft hoeveel u maximaal kunt versturen minus de kosten voor het versturen:

Did this answer your question?