Als u van plan bent om bij bitrush.nl crypto currency te kopen of verkopen dan heeft u een crypto-wallet nodig. Dit is een account waarop u uw crypto currency kunt opslaan. Bitrush.nl heeft geen eigen wallet. De klanten van bitrush.nl gebruiken meestal de volgende wallets:

https://jaxx.io/

https://blockchain.info/nl/home

Het belangrijkste aan uw wallet om bitcoin te kopen of verkopen bij bitrush.nl is uw coin adress. Je hebt voor de verschrillende crypto-currencies een ander adres nodig. Een bitcoin-adres en een ethereum-adres bijvoorbeeld. Je kunt de verschillende adressen wel beheren via één wallet. Als gevraagd wordt om een adres te genereren dan moet u dit adres soms eerst opslaan (het kan dan anders zijn dat uw adres opnieuw verandert). 

Did this answer your question?