Sinds 1 augustus heeft er een blockchain-split plaatsgevonden waardoor er naast Bitcoin ook een nieuwe cryptocurrency is ontstaan genaamd Bitcoin Cash. De reden voor deze chainsplit in Bitcoin en Bitcoin Cash ligt aan een meningsverschil over de oplossing voor de schaalproblemen die Bitcoin nu heeft. In de beginperiode van Bitcoin is er een block-grootte van 1mb ingesteld door de ontwikkelaar(s) ter minimalisatie van het aantal spamorders, bij een block-grootte van 1mb kunnen 4,4 transacties per seconde gedaan worden.

Bitcoin is in de afgelopen jaren veel populairder geworden, hierdoor zijn de transacties op het Bitcoin-netwerk ook toegenomen. In de meeste gevallen vindt er een achterstand aan onbevestigde Bitcoin-transacties plaats op dagen waarbij er veel transacties plaatsvinden. Bitcoin-transacties met een hoge minersfee worden alleen snel uitgevoerd. Terwijl transacties met weinig tot geen minersfee superlang duren.

Hierdoor was het ”replace-by-fee” systeem ontwikkeld, dit systeem werkt als volgt; als een Bitcoin-transactie met een lage tot geen minersfee niet doorkomt dan kan deze niet geannuleerd worden. Er kan wel een andere transactie gedaan worden naar hetzelfde coin-adres met hetzelfde aantal Bitcoin die genoeg minersfee bevat. Wanneer deze transactie door de miners in een block verwerkt wordt zal deze ook de vorige transactie overschrijven, waarna deze ongeldig is en geannuleerd wordt.

Voor miners is dit systeem profijtelijk, maar niet iedereen met Bitcoin gebruikt het. Het kan dus erg lang duren voordat een transactie wordt uitgevoerd als er weinig tot geen minersfee wordt meegegeven. Een oplossing voor dit probleem die door een deel van de community geboden werd is het vergroten van de block-grootte van Bitcoin van 1mb naar 2mb. Echter is er geen overeenstemming over dit voorstel binnen de gehele community.

Om de schaalproblemen van de block-grootte van Bitcoin op te lossen zijn er twee voorstellen binnen de community gedaan; een soft fork en een hard fork. Een soft fork is backward compatible, wat dit inhoudt kan doormiddel van een voorbeeld toegelicht worden; als je MS Word uit 2007 hebt kun je nog steeds Word-bestanden die gemaakt zijn met MS Word 2010 openen. Echter kunnen updates die in MS Word 2010 gemaakt zijn niet gebruikt worden in MS Word 2007. Een hard fork is niet backward compatible, dit betekent dat wijzigingen de vorige versie overschrijven waarna die niet meer gebruikt kan worden. Dit is te zien als een nieuwe generatie PC waarop je geen Cd-roms kunt spelen, daarbij is het ook niet mogelijk om PC-spellen te spelen op een oude generatie P. Uiteindelijk zal de oude generatie PC niet meer functioneel zijn (om mee te gamen) omdat er geen nieuwe spellen voor komen.

De soft fork oplossing zou gerealiseerd worden door Segregated Witness. Segwit biedt een oplossing voor de beperkte blockgrootte van 1MB door een deel van de data van een transactie in een aparte block te versturen. Een Bitcoin-transactie bestaat uit drie elementen; de details van de verzender (de input), de details van de ontvanger (de output) en de digitale handtekening. De digitale handtekening verifieert of de verzender genoeg Bitcoin bezit om de transactie te kunnen doen. Echter neemt de digitale handtekening 65% van de ruimte van de data van een Bitcoin-transactie in beslag. Gezien de geringe blockgrootte van 1MB is dit een zeer grote hoeveelheid data. Dr. Peter Wuille heeft met Segwit hiervoor een oplossing bedacht waarbij de verzend en ontvang details worden verstuurd in de ”main block” en de digitale handtekeningen worden verstuurd in de ”extended block”. Voor Segwit is een clausule door de developers ingesteld dat er 95% goedkeuring door de gebruikers moet zijn om deze soft fork te kunnen implementeren. Echter was er te weinig support van de miners die vreesde voor een forse verlaging van de minersfee door Segwit.

Er is uiteindelijk het idee gekomen voor een user activated soft fork genaamd BIP 148. BIP staat voor Bitcoin Improvement Proposals en is een document met voorstellen die zijn opgesteld om verbeteringen voor het Bitcoin netwerk te realiseren. BIP 148 is een soft fork die het minen van alle blocks zonder Segwit zal afstoten. Als meer dan 51% van alle Miners voor de kant van BIP 148 kiest dan zal er een afsplitsing komen van de originele blockchain van Bitcoin.

Onder een deel van de Bitcoin-community was er tevens twijfel over BIP 148. Zo heerste er de angst dat de chainsplit problemen met zich mee zou brengen. Dus als eventualiteitsplan is er door het mining-bedrijf Bitmain een hard fork voorgesteld voor een hele nieuwe vorm van Bitcoin genaamd Bitcoin Cash waarbij er grotere blocks gemined worden. Alle miners die twijfelde over BIP 148 konden in dit geval kiezen om Bitcoin Cash blocks te minen.

BIP 148 werd geïmplementeerd op 1 augustus 2017, omdat een klein deel van de miners heeft besloten om Bitcoin Cash blocks te minen heeft er een blockchainsplit plaatsgevonden waarbij er zowel Bitcoin gemined werd met Segwit en Bitcoin Cash. Iedereen dit Bitcoin bezat voor 1 augustus zou dus na de blockchainsplit zowel 1 Bitcoin als 1 Bitcoin Cash ontvangen als ze in bezit waren van hun private key of als hun wallet of exchange Bitcoin Cash ondersteunt.

Bitcoin Cash heeft een aantal significante verschillen met Bitcoin; ten eerste is de block-grootte van Bitcoin Cash 8mb in de plaats van 1mb, Bitcoin Cash heeft geen Segwit, Bitcoin Cash ondersteunt het ”replace-by-fee systeem” niet, Bitcoin Cash heeft een ander beloningssysteem voor miners en tot slot heeft Bitcoin Cash replay en wipeout bescherming. Replay en wipeout bescherming bij Bitcoin Cash transacties beschermt een gebruiker tegen ”replay attacks”. Dit houdt in dat iemand die Bitcoin Cash verstuurt niet het risico loopt dat die per ongeluk ook Bitcoin verstuurt. Dit was een issue die optrad na de fork omdat iemand met Bitcoin op zijn private key zowel 1 Bitcoin als 1 Bitcoin Cash had staan. Het beloningsysteem van miners Bitcoin Cash verschilt met dat van Bitcoin door hun MTP-systeem. MTP staat voor Medium Past Time; wanneer de mediaantijd van de afgelopen 6 gemijnde blocks hoger is dan 12 uur dan wordt de moeilijkheid verminderd met 20%. Dus dan wordt het 20% makkelijker om nieuwe blocks te minen. Als er minder miners zijn dan wordt de moeilijkheidsgraad dus verlaagd, het minen van nieuwe blocks duurt dan immers langer. Het MTP-systeem maakt het dus aantrekkelijker voor nieuwe miners om Bitcoin Cash te minen doordat de moeilijkheidsgraad verlaagd wordt als er weinig mining support is.

Bitcoin Cash heeft een market cap van 21 miljoen en wordt momenteel ondersteund door de volgende wallets; Bitcoin ABC, Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited, Ledger, Trezor, Electron Cash en BTC.com. De huidige hoeveelheid Bitcoin Cash die in omloop is ligt rond de 16,750,413 BCH (per 30-10-17). Verder is het altijd raadzaam om op te letten dat er geen Bitcoin Cash naar een regulier adres gestuurd wordt en vice versa. Zo heeft Bitcoin Cash en Bitcoin dezelfde private key, echter is het een compleet andere cryptocurrency. Het is meestal nog wel mogelijk om Bitcoin Cash over te zetten naar een andere wallet door het exporteren van de private key wanneer er per ongeluk Bitcoin Cash naar een wallet gestuurd wordt die alleen Bitcoin ondersteunt. 

Did this answer your question?